ติดต่อ
Tel.02299-4120 / 02299-4189
email:office@consulting.com

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

กรมโยธาธิการเเละผังเมือง

 • 1 ตรวจราชการกับผต .มท.

  วันที่ (23 กรกฎาคม 2562 ) นางสรัลพัชร ประโมทะกะ ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 เขตตรวจราชการ ที่ 3 ได้ร่วมประชุม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามผลปฏิบัติราชการ
  Read Me...
 • 2 โครงการจิตอาสา

  วันที่ 24 ก.ค. 62 ผู้ตรวจราชการกรมได้เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
  Read Me...
 • 3 พิธีลงนามถวายพระพร

  ผู้ตรวจราชการกรมได้เข้าร่วมพิธืลงนามถวายพระพร ในวันเทศกาลปีใหม่ 1 ม.ค. 63 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
  Read Me...
 • 4 Lorem ipsum dolor...

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเเสดงความยินดีกับ ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี
  Read Me...
 • 5 Lorem ipsum dolor...

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
  Read Me...

ผู้เยี่ยมชม

115164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
20
72
114974
14
516
115164

Your IP: 3.234.250.24
2020-10-01 07:29

 

647

 

นายดนัย   สุนันทารอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 5  กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย

จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ชุมพร  นครศรีธรรมราช 

พัทลุง  สงขลา

992

 

 นายคธาทิพย์   เอี่ยมกมลา

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

จังหวัดภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  พังงา  ระนอง  สตูล

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัดเชียงใหม่  เเม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน

somwang

นายสมหวัง   บุญระยอง

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 จังหวัดอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู  เลย

บึงกาฬ

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

จังหวัดเชียงราย  น่าน  พะเยา  เเพร่

 

Adisak

 

ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์   น้อยสุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 12  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง จังหวัดขอนเเก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  

 

 

990

 

 

นายสถิตย์   อินทามระ

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

ปฎิบัติราชการส่วนกลาง 

 

458706

 

นายสุเมธ   มีนาภา

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  

อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ

than1

นายทัน   สร้อยศักดิ์

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

จังหวัดพิษณุโลก  ตาก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์

kaichai

นายกัฬชัย   เทพวรชัย

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน 

จังหวัดยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2  จังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร  นครพนม

ITTIPong

นายอิทธิพงศ์    ตันมณี

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1        

จังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

จังหวัดปราจีนบุรี  จันทบุรี  ตราด  นครนายก  สระเเก้ว

 

001

 

นายสมพร กาญจน์นิรันดร์

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2      

จังหวัดนครสวรรค์  กำเเพงเพชร  พิจิตร  อุทัยธานี

somkiat

นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี  ยโสธร  ศรีสะเกษ

อำนาจเจริญ

Panrop

นายพรรณรบ    เตชะมงคลาภิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เขตตรวจราชการที่  3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

จังหวัดราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่  13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์

   

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

danai1

  นายดนัย   สุนันทารอด 

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

bannerexam

Dham banner fill 278x77

"ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล

ค่านิยมหลักคนไทย

ศูนย์ปัญหาผักตบชวา

 

 

 

 

Copyright 2020 CONSULTING SERVICESS