¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

::: เอกสารแนะนำ รางวัลเลิศรัฐ :::

Infographic PSEA 64


::: เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ :::

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557 

::: รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) ระดับดีเด่น :::

 

 

 best 62 1

พ.ศ. 2562

best 61

พ.ศ. 2561

best 60

พ.ศ. 2560 

best 59

พ.ศ. 2559 

best 58

พ.ศ. 2558 

best 57

พ.ศ. 2557

best 56

 พ.ศ. 2556 

best 55

พ.ศ. 2555  

best 54

พ.ศ. 2554

best 53

พ.ศ. 2553 

best 52

 พ.ศ. 2552

best 51 

พ.ศ. 2551

 best 50

พ.ศ. 2550


หมายเหตุ
: พ.ศ.2563 ได้รับรางวัลประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ (กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก)
                 ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)  ดูรายละเอียดรางวัล


การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ พ.ศ. 2564 
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2563 - 23 ก.พ. 2564)

- แนวทางการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

  ♦ ดาวน์โหลดใบสมัคร 

     •  รางวัลบริการภาครัฐ 

ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/