¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

::: เอกสารแนะนำ รางวัลเลิศรัฐ :::

Infographic PSEA 64


::: เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :::

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557 

::: ผลรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :::

       

best participation62.1 

พ.ศ. 2562

(ได้รับรางวัลระดับดี)

 best participation61E

พ.ศ. 2561

(ได้รับรางวัลชมเชย)

 best participation60

พ.ศ. 2560

(ได้รับรางวัลชมเชย)

best participation59

 พ.ศ. 2559

 

best participation58

 พ.ศ.2558

 

 best participation57

พ.ศ. 2557

 

 

หมายเหตุ : พ.ศ. 2562  ได้รับรางวัลระดับดีจากผลงานโครงการการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน (ชมวีดีโอ /ภาพถ่าย)

                 พ.ศ. 2561  ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานโครงการการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี (ชมวีดีโอ)

                 พ.ศ. 2560  ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานโครงการการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพะเยา (ชมวีดีโอ)


การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2563 - 23 ก.พ. 2564) 

♦ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

♦ ดาวน์โหลดใบสมัคร 
> รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/