¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการประเมินผลในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2562 รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2561 รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2561 รอบ 12 เดือน