หัวหน้ากลุ่มงาน

Please wait while JT SlideShow is loading images...
ผู้อำนวยการสำนัก  นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  นายอนวัต บูรพาชนวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจฝ่ายบริหารงานทั่วไป  น.ส.รัตนา สำโรงทองด้านอาคาร  นายสมโชค เล่งวงศ์ด้านอุทธรณ์  นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจขุดดินและถมดิน  นายอนวัต บูรพาชนควบคุมโรงมหรสพ  นายพรชัย สังข์ศรีตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานฯ  น.ส.สุรีย์ ประเสริฐสุดกำกับและสนับสนุน อปท. นายสมโชค เล่งวงศ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร  นายพรชัย สังข์ศรี

support by_ Information Technology Center ::- Department of Public Work and Town & Country Plan -::

 ประกาศกระทรวงฯ กฎกระทรวงฯ พรฎ. ที่ออกใหม่

27มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดมหาสารคาม

23มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสระแก้ว

23มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดชลบุรี

23มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดแม่ฮ่องสอน

17มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดนครพนม

17มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดลำพูน

17มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสุโขทัย

09มค.62 ผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

09มค.62 ผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จ.พิษณุโลก

03มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ

03มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดจันทบุรี

03มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดนครสวรรค์

03มค.62 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสกลนคร

14ธค.61 ผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

07พย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดบุรีรัมย์

07พย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดร้อยเอ็ด

07พย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดกาฬสินธุ์

07พย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดเพชรบุรี

07พย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดลพบุรี

01พย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดบึงกาฬ

01พย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดศรีสะเกษ

12ตค.61 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี

05ตค.61 ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จ.สระบุรี

07กย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดขอนแก่น

07กย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสมุทรสงคราม

07กย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดอุดรธานี

13กค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดอ่างทอง

13กค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสงขลา

13กค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดระยอง

13กค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดพิจิตร

13กค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดชัยนาท

13กค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดกาญจนบุรี

27มิย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดเลย

20มิย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดมุกดาหาร

20มิย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดพัทลุง

20มิย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสุพรรณบุรี

02พค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสุราษฎร์ฯ

02พค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดพะเยา

02พค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดแพร่

02พค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดกำแพงเพชร

20เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดอุทัยธานี

20เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดหนองบัวลำภู

20เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสตูล

04เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดอุตรดิษถ์

04เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดระนอง

04เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดเพชรบูรณ์

04เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดพังงา

04เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

04เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดปัตตานี

04เมย.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดประจวบฯ

28มีค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดตาก

30มค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสมุทรสาคร

17มค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดอุบลฯ

17มค.61 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดชัยภูมิ

17พย.60 กฎกระทรวงฯ ยกเลิกกฏกระทรวง จ.น่าน

03พค.60 ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

03พค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

03พค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี

28เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์

28เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี

28เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ

26เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร

26เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร

26เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น

21เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ

21เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล

21เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน

19เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร

19เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด

19เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี

12เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ

12เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

12เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี

10เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี

10เมย.60 ผังเมืองรวมจังหวัดพังงา

23มีค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

16มีค.60 กฎกระทรวงฯ ห้ามก่อสร้าง ต.กลัดหลวงฯ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

10มีค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม

10มีค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร

28กพ.60 กฎกระทรวงฯ ห้ามก่อสร้าง(รอบรัฐสภาแห่งใหม่)

24กพ.60 ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี

17กพ.60 ผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง

31มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร

31มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม

31มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์

31มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

31มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์

24มค.60 พรฎ.อบต.บ้านเนินและอบต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

19มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง

19มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา

19มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย

19มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย

19มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดตาก

19มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดกำแพงเพชร

18มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์

13มค.60 ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

29ธค.59 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่-เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่

21ธค.59 ผังเมืองรวมชุมชนคำชะอี จ.มุกดาหาร

21ธค.59 ผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล จ.มุกดาหาร

21ธค.59 ผังเมืองรวมเมืองพล จ.ขอนแก่น

16ธค.59 ผังเมืองรวมชุมชนกงไกรลาศ จ.สุโขทัย

16ธค.59 ผังเมืองรวมชุมชนศรีสำโรง จ.สุโขทัย

16ธค.59 ผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

25พย.59 ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่

27ตค.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดลำปาง

3ตค.59 พรฎ.ทต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

24มิย.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดตราด

6มิย.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดเชียงใหม่

27พค.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดฉะเชิงเทรา

27พค.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดน่าน

12พค.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดราชบุรี

7เมย.59 พรฎ.ทต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

7เมย.59 ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

24มีค.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดเชียงราย

9กพ.59 ประกาศกระทรวงฯ ห้ามก่อสร้าง(เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว)

8กพ.59 พรฎ.ทต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

29มค.59 พรฎ.ทต.ท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

29มค.59 พรฎ.ทต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

28มค.59 ผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จ.ประจวบฯ

22มค.59 ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จ.ประจวบฯ

18มค.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดนครศรีธรรมราช

18มค.59 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสุรินทร์

01มค.59 ผังเมืองรวมเมืองยะลา-2 จ.ยะลา

25ธค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดตรัง

25ธค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

25ธค.58 ผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร

21ธค.58 ผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ จ.ลำปาง

21ธค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

17ธค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส

17ธค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง

9ธค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี(ฉบับที่2)

8ธค.58 ผังเมืองรวมเมืองลำปาง จ.ลำปาง

8ธค.58 ผังเมืองรวมเมืองตราด จ.ตราด

8ธค.58 ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง(ฉบับที่2) จ.ฉะเชิงเทรา

8ธค.58 ผังเมืองรวมชุมชนแก่งเสือเต้น จ.ลพบุรี

8ธค.58 ผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

2ธค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี(ฉบับที่2)

2ธค.58 ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม จ.พิษณุโลก

26พย.58 ผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด จ.ลำปาง

6ตค.58 กฎกระทรวงการติดตั้งแผงเซลแสงอาทิตย์

14กย.58 ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร-นาสีทอง จ.สงขลา

14กย.58 ผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จ.พิษณุโลก

14กย.58 ผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย-แม่จั๊วะ จ.แพร่

9กย.58  ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

9กย.58 ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จ.นครปฐม

9กย.58 ผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จ.พิษณุโลก

8กย.58 พระราชบัญญัติการผังเมือง(ฉบับที่4)2558

7กย.58 ผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์

7กย.58 ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

7กย.58 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านใหม่ จ.พิษณุโลก

1กย.58  ผังเมืองรวมเมืองสตูล จ.สตูล

1กย.58 ผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

26สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง-สามเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

26สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด จ.พิษณุโลก

26สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง จ.แพร่

26สค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดระนอง

24สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

24สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

24สค.58  ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

20สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนปาย จ.แม่ฮ่องสอน

20สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จ.ชัยภูมิ

20สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุ่ม จ.ชัยภูมิ

18สค.58  ผังเมืองรวมเมืองน่าน จ.น่าน

18สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จ.แพร่

14สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนทากาศ จ.ลำพูน

14สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จ.พิษณุโลก

14สค.58  ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

5สค.58 ผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี

3สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนเชียงม่วน จ.พะเยา

3สค.58 ผังเมืองรวมชุมชนดอกคำใต้ำ จ.พะเยา

24กค.58 ผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จ.พิษณุโลก

17กค.58 ผังเมืองรวมชุมชนสกลบาตร จ.กำแพงเพชร

17กค.58 ผังเมืองรวมชุมชนลำนารายณ์ จ.ลพบุรี

14กค.58 ผังเมืองรวมชุมชนนครไทย จ.พิษณุโลก

14กค.58 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์

10กค.58  ผังเมืองรวมเมืองตรัง จ.ตรัง

10กค.58  ผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จ.จันทบุรี

8กค.58 ผังเมืองรวมจังหวัด เลย

8กค.58  ผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

8กค.58  ผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

7กค.58 พรฎ.ทต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

3กค.58 ผังเมืองรวมจังหวัด แพร่

30มิย.58 ผังเมืองรวมจังหวัด สระแก้ว

17มิย.58 ผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร

12มิย.58 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

10มิย.58 ผังเมืองรวมจังหวัด ปทุมธานี

5มิย.58 ผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จ.นราธิวาส

5มิย.58 ผังเมืองรวมเมืองนครชัยศรี จ.นครปฐม

3มิย.58 ผังเมืองรวมชุมชนหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

29พค.58 ผังเมืองรวมจังหวัด ชัยภูมิ

20พค.58 ผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

20พค.58 ผังเมืองรวมจังหวัด หนองบัวลำภู

24เมย.58 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายฯ

24เมย.58 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น

24เมย.58 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดนครนายก

17เมย.58 พรฎ.ทต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

3เมย.58 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดพิษณุโลก

2เมย.56 ผังเมืองรวมเมือง พัทยา

18มีค.58 ประกาศกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดสุรินทร์

13มีค.58 ประกาศกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดเชียงราย

13มีค.58 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดนครปฐม

11กพ.58 ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา

10กพ.58 ผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

05กพ.57 ผังเมืองรวมจังหวัด สมุทรปราการ

28มค.57 ประกาศกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดนครปฐม

24มค.57 กฎกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดยโสธร

08มค.57 ผังเมืองรวมจังหวัด นครศรีธรรมราช

20ธค.56 ผังเมืองรวมเมือง นราธิวาส

06ธค.56 ประกาศกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดพิษณุโลก

20พย.56 ผังเมืองรวมจังหวัด พะเยา

04พย.56 ประกาศกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดจันทบุรี

25กย.56 ผังเมืองรวมจังหวัด สุรินทร์

20กย.56 พรฎ.อบต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

12กย.56 ผังเมืองรวมจังหวัด ลำปาง

12กย.56 พรฎ.ทต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

10กย.56 ผังเมืองรวมจังหวัด ตราด

17กค.56 ผังเมืองรวมจังหวัด นครปฐม

28มิย.56 ผังเมืองรวมจังหวัด เชียงราย

26มิย.56 ผังเมืองรวมจังหวัด พิษณุโลก

31พค.56 ผังเมืองรวมจังหวัด น่าน

29พค.56 ผังเมืองรวมจังหวัด ยะลา

29พค.56 ผังเมืองรวมจังหวัด จันทบุรี

07พค.56 ประกาศกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดราชบุรี

07พค.56 ประกาศกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดเชียงใหม่

03พค.56 ผังเมืองรวมจังหวัด ฉะเชิงเทรา

26กพ.56 ประกาศกระทรวงฯ ค้าปลีก จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 กันยายน 2013 เวลา 11:54 น.

   

 กฎกระทรวงฉบับที่ 55

 

 [สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522]

 [รวมข้อหารือกฎกระทรวงฉบับที่ 55]

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 12:36 น.
 
ข้อมูลตรวจสอบอาคารเอกชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 18:26 น.

 

(กฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร)

[สรุปสาระสำคัญกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร]

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 เวลา 09:56 น.
 
งานควบคุมโรงมหรสพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 12:15 น.

 

[สรุปสาระสำคัญงานควบคุมโรงมหรสพ]

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 ตุลาคม 2014 เวลา 13:16 น.
 
เอกสารเผยแพร่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 11:12 น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 11:10 น.
 
ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 19:22 น.

 

[รายชื่อสถาบันจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร]

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2014 เวลา 15:42 น.
 
พรบ.การขุดดินและถมดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 12:38 น.

 

 

 

 

 

 

 

(พรบ-กฎกระทรวงการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543)

[สรุปสาระสำคัญกฎกระทรวงการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543]

[ขั้นตอนการออกประกาศฯขุดดินและถมดิน]

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016 เวลา 11:46 น.
 
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 13:40 น.

       

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 11:08 น.
 
ศูนย์ดำรงธรรม เวบบอร์ด หารือ แจ้งเบาะแส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 11:17 น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:14 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4

simple video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

ulti Clocks

Ulti Clocks content

วันนี้ today

February 2019
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

ผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6
mod_vvisit_counterYesterday66
mod_vvisit_counterThis week72
mod_vvisit_counterLast week645
mod_vvisit_counterThis month2158
mod_vvisit_counterLast month2921
mod_vvisit_counterAll days181859

We have: 2 guests online
Your IP: 54.235.55.253
 , 
Today: ก.พ. 24, 2019