^ Back to Top
facebook

     FAQs@dpt : เป็นเว็บรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจสอบถามเข้ามามากเป็นพิเศษ คำถามต่างๆ เหล่านี้มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ช่องทางการสื่อสารทาง Internet ซึ่งกรมฯ ได้เปิดให้บริการฝากสอบถามข้อมูลได้แก่ webboard หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย เป็นต้น

ผู้เยี่ยมชม

0037424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
64
166
37100
343
970
37424

Your IP: 52.91.185.49
Server Time: 2018-12-13 10:51:04

การคัดค้านผังเมืองรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว และนำไปปิดประกาศ 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไขนั้น มีผู้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือขอแก้ไขข้อกำหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ในคำร้องไม่บอกชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตอบ : คำร้องขอแก้ไขข้อกำหนดโดยผู้ร้องไม่ลงชื่อและที่อยู่จึงเปรียบเสมือนเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจริงหรือไม่ กรณีนี้จึงไม่ถือว่าเป็นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหนักงานท้องถิ่นจึงไม่ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการผังเมือง