หน้าหลัก

Hits: 794

 

วันที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 14.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้นายสมโชค เล่งวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพิจารณาเกณฑ์การตัดสิน ครั้งที่ 1 โครงการ BSA Building Safety Award 2019 ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

3  1  4 2