Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

หน้าหลัก

Hits: 19

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา ศังขมณี รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี พร้อมร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนในโครงการ Gift to Give เพื่อมูลนิธิ กปภ. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน์การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

S 220069900