กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

21 ธันวาคม 2564 0

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง เข้าร่วมสัมนนาเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการเเบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการเเละเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนาย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด (VDO Conference)