กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

28 พฤศจิกายน 2565 4

วันที่ (28 พ.ย.65 เวลา 14.00 น.) นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 7 โดยนายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายนิกร ชูทอง หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง และนายพิพัฒน์ ทองคุปต์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ลงตรวจความพร้อมของประตูระบายน้ำ บือเร็ง1 บือเร็ง 2 กำแพงป้องกันน้ำท่วม เขื่อนตัว Y เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดทำแนวป้องกันด้วยกระสอบทราย และการใช้เครื่องสูบน้ำ ให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ผลการตรวจพื้นที่ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

03 สิงหาคม 2565 18

ยผ. ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดจนเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล และนายวิฑูรย์ นวลนุกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

02 ธันวาคม 2565 0

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๔๔ รายการ