กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
มิ.ย. 65
นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 6 ร่วมตรวจราชการกับ ผต.มท.เขต 6 ณ จังหวัดกระบี่
วันที่ 21 มิถุนายน 2565? นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? และผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกระบี่
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง