กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
มิ.ย. 65
ประชุมผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ครั้งที่ 5/2565 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง มอบหมายให้นายทัน สร้อยศักดิ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง เป็นประธานประชุมผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ครั้งที่ 5/2565 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565) เพื่อหารือข้อราชการของสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม โดยมีผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เเละเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 204 กรมฯ พระรามที่ 6
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง