กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
18
ก.ค. 65
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา มท.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และผอ.ศข.จอส.ยผ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง