กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
15
ก.ย. 65
อธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ซึ่งกรมฯ มีผลการดำเนินงานที่ประจักษ์ โดยได้จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จึงได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวด้วย โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ และมอบโล่รางวัล ตามลำดับ ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง