กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
16
ก.ย. 65
อธิบดีมอบหมายให้ น.ส.นิรชา บัณฑิตย์ชาติ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมเละคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายเเดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 7
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง พร้อมด้วยนายอรรจน์ คำวชิรพิทักษ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองผังเมืองเฉพาะ เข้าร่วมการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วม (Senior Offcial Meeting) เเละการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายเเดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 (Plenary Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง