กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
04
ต.ค. 65
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ กองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง