กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

23
ส.ค. 66
ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน การจัดอบรมเทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2566
วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน การจัดอบรมเทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2566 สำหรับบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ กฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจพลังงาน ณ ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 #๙๑พรรษาสมเด็จแม่ของแผ่นดินร่วมสร้างความดีถวาย #กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ #DPT
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง