กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28
ก.ย. 66
ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาเมือง หัวข้อ ปรับกลยุทธ์งานจัดรูปที่ดินประเทศไทย SBMS
วันนี้ (28 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมือง หัวข้อ "ปรับกลยุทธ์งานจัดรูปที่ดินประเทศไทย ด้วยแบบจำลองธุรกิจ Social Business Model Canvas SBMS) ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 5 ประเทศ" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและเครื่องมือจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดี เป็นประธานการเสวนาดังกล่าว
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง