กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
ก.ย. 66
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านติดตาม หนุนเสริมและประเมินผล ครั้งที่ 3/2566
วันนี้ (30 กันยายน 2566) เวลา 15.00 น. นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านติดตาม หนุนเสริมและประเมินผล ครั้งที่ 3/2566 โดยมีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น คือ พิจารณาแบบประเมินผู้เข้าร่วม และพิจารณาแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง