กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
23
มี.ค. 65
การประชุมผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ครั้งที่ 3/2565 (ประจำเดือนมีนาคม 2565)
วันนี้ (23 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 3/2565 (ประจำเดือนมีนาคม 2565) เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยมีผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกท่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการเข้าร่วมประชุมด้วย
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง