กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
เม.ย. 65
นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีนายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดปัตตานี หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ เเละเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ งานตามนโยบายของจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงให้คำเเนะนำในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไทร บ.คลองหิน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ เเละโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมเเม่น้ำปัตตานี ต.รูสะมิเเล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง