กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
เม.ย. 65
นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีนายสาคร นิลรัตน์ โยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดยะลา หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ เเละเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลเเละกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ งานตามนโยบายของจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงให้คำเเนะนำในการปฏิบัติราชการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุเทน บริเวณพรุบาโกย - สะพานสะเตง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา โครงการประตูสู่เมืองยะลา ระยะที่ 2 เเละโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการนันทนาการบริเวณบึงบาโด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง