กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
27
เม.ย. 65
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565 (ประจำเดือนเมษายน 2565)
วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 14.00 น. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565 (ประจำเดือนเมษายน 2565) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายยงศักดิ์ ใหญ่จริง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง