กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
23
พ.ค. 65
นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัด เขต 2 ประชุมตรวจติดตามสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัด เขต 2 ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในไตรมาสที่ 3/2565 ณ สำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวบุษนี เเพร่วิศวกิจ โยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดปทุมธานี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เเละผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อคิดเห็นเเละคำเเนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง