กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

24 มีนาคม 2565 50

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวิษณุ อยู่ดี ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนัก เข้าเยี่ยมชมโชว์รูมโมเดอร์นฟอร์ม สาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เพื่อชมสินค้าและนวัตกรรมด้านเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วีดีโอชวนดู

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon