กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

08
ก.พ. 66
การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

Relay KPI 66.pdf

ขนาดไฟล์ 1.34 MB | จำนวนดาวน์โหลด 166 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด