กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

218/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-299-4360 - 4 , 02-299-4323 - 6
โทรสาร 02-299-4347
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *