กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

บบบ้าน
บ้านเพื่อประชาชน บ้านสานฝัน บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ บ้านลอยน้ำ บ้านผู้ประสบภัย Tsunami

แบบบ้านเพื่อประชาชน

แบบบ้านเพื่อประชาชน

09 มิถุนายน 2565

แบบบ้านสานฝัน

แบบบ้านสานฝัน

09 มิถุนายน 2565

แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่

แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่

03 มีนาคม 2566

แบบบ้านต้านภัยแผ่นดินไหว

บ้านต้านภัยแผ่นดินไหว

15 มีนาคม 2566

บบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย
ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้

ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง

แบบที่ 15 ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1

10 มิถุนายน 2565

ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง

แบบที่ 16 ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2

10 มิถุนายน 2565

ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง

แบบที่ 17 ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3

10 มิถุนายน 2565

ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน

แบบที่ 18 ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1

10 มิถุนายน 2565

บบศาสนสถาน
ศานาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม