224 ชั้น 4 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง,
แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. 02-201-8344
Fax. 02-201-8083

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมโครงการลุ่มน้ำ

 พื้นที่ ที่ 1 

- วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 กำหนดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางผังฯ ครั้งที่ 1 (โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมูล)

 พื้นที่ ที่ 2

- วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 กำหนดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางผังฯ ครั้งที่ 1 (โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมูล) 

 พื้นที่ ที่ 3

- วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 กำหนดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางผังฯ ครั้งที่ 1 (โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมูล) 

 

รูปกิจกรรมการประชุมโครงการวางผังการระบายน้ำ

 

- (โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในระดับลุ่มน้ำมูล) วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562