กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
พ.ย. 64
นายวิชัย กิตติพิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม ให้การต้อนรับและรับรองคณะจากองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของประเทศญี่ปุ่น (Urban Resaissance Agency:UR)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. อธิบดีมอบหมายให้นายวิชัย กิตติพิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม ให้การต้อนรับและรับรองคณะจากองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของประเทศญี่ปุ่น (Urban Resaissance Agency : UR) จำนวน 6 คน นำโดย Mr. Toshiaki Horiguchi หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสำนักงานธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าหารือและแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับการวาางผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่บางซื่อสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักผังเมืองรวม และกองผังเมืองเฉพาะ ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง