กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
พ.ย. 64
ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีบันดุง แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

       เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีบันดุง แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน นำโดย Ph.D. Ridwan Sutriadi หัวหน้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาการวางผังภาคและเมือง เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบการวางผังเมืองในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักผังประเทศและผังภาค สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง และกองนิติการ ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2101 ชั้น 1 อาคาร 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

UrbanPlanningCommission.pdf

ขนาดไฟล์ 7.79 MB | จำนวนดาวน์โหลด 383 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

Sustainable Urban Transportation-TPIB.pdf

ขนาดไฟล์ 6.94 MB | จำนวนดาวน์โหลด 252 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

Smart City in EEC-1.pdf

ขนาดไฟล์ 5.87 MB | จำนวนดาวน์โหลด 677 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

ITB.pdf

ขนาดไฟล์ 2.63 MB | จำนวนดาวน์โหลด 210 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

ICT-TPEB.pdf

ขนาดไฟล์ 1.68 MB | จำนวนดาวน์โหลด 189 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

Director-CPB-1.pdf

ขนาดไฟล์ 5.57 MB | จำนวนดาวน์โหลด 424 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง