กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

02
ธ.ค. 64
การประชุมหารือโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อการเติบโตแบบคาร์บอนต่่าและการเป็นเมืองที่ปรับตัวได้ ในรูปแบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

ข่าว GIZ Eng JJC.pdf

ขนาดไฟล์ 0.40 MB | จำนวนดาวน์โหลด 128 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง