กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

24 มกราคม 2566 25

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ กรรมการชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมภายในร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมการสอยผีเสื้อ การจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองและการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด อีกทั้งเชิญชวนผู้มาเที่ยวงานกาชาดเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในเวลา 19.19 น. สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

20 เมษายน 2565 1023

เสื้อประจำหน่วยงาน (เสื้อกั๊ก) กรมโยธาธิการและผังเมือง