กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

05 ตุลาคม 2566 21

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 07.45 นางมาลีทิพย์ โซ๊ะซู ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี โดยเข้าร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสามัคคีร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และถนนพระราม 9 ในการนี้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกองตรวจราชการ ได้รับมอบหมายให้การออกร้านครั้งนี้ด้วย

26 กันยายน 2566 13

วันนี้ เวลา 08.00 น.. นางกรรณิกา แก้วเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย