กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

03 พ.ค. 2565 32

(วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) ประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ 4 ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

17 พ.ค. 2565 0

ตอน : จัดรูปที่ดิน ต่างกับ เวนคืนที่ดิน อย่างไร (ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 07.45 - 08.10 น.) รับชมได้ทาง youtube

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

จดหมายข่าว

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon
วีดีทัศน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”

าวน์โหลด
สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ