กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

01
ก.ย. 65
ร่วมหารือกับ องค์การความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) เรื่อง สถานภาพ และความท้าทายในปัจจุบันของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมหารือกับ องค์การความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA)
เรื่อง สถานภาพ และความท้าทายในปัจจุบันของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันนี้ (1 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ องค์การความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA)   ร่วมหารือ เรื่องสถานภาพ และความท้าทายในปัจจุบันของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   โดยมี นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นายสุนิรันด์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ผู้แทนกองผังเมืองเฉพาะ ผู้แทนสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ Mr.Aiba Yasuhiro ผู้เชียวชาญ JICA ประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย Mr.Iwase Hideaki ผู้แทน JICA ประเทศไทย นางสาวธณิตา นิลต่าย เจ้าหน้าที่โครงการ JICA ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9   นอกจากนี้ยังมี นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจาก อบต. เขาคันทรง และ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ร่วมการประชุมแบบออนไลน์ด้วย
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง