กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

20
ก.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 5/2565
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มอบหมายให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมแทน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการและเลขานุการ นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รวมทั้ง กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1201 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง