กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28
มี.ค. 67
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สกจพ.) ขอประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ”งดรับ งดให้“ ของขวัญ
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สกจพ.) ขอประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 "งดรับ งดให้“ ของขวัญ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับของขวัญของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่