กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
ต.ค. 64
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ
ยินดีต้อนรับนายวิทยา เรืองฤทธิ์

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 2468/2564 ได้มอบหมายให้ นายวิทยา เรืองฤทธิ์ ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง