กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
31
มี.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 42 ราย ประกอบไปด้วย บุคคลากรส่วนกลาง จำนวน 19 ราย และบุคลากรส่วนภูมิภาค จำนวน 23 ราย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองดีเด่น จำนวน 4 ราย โดยมีนายวิทยา  เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นผู้รับมอบด้วย ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 

4992601

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง