กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

08
ก.ย. 66
การประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

ผังนโยบายระดับจังหวัด เล่มกลาง.pdf

ขนาดไฟล์ 6.23 MB | จำนวนดาวน์โหลด 39 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง