ชั้น 7 อาคาร 10,
218/1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม 10400