กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

25 กรกฎาคม 2565 55

ยผ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง เป็นผู้นำทีมงานกองมาตรฐานราคากลาง ไปทำจิตอาสาในครั้งนี้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม โดยการทาสีรั้วรอบอาคารนริศรานุวัดติวงศ์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จิตอาสา จำนวนกว่า 100 คน ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon