กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

26
ส.ค. 65
เมื่อวันที่ (26 สค 65) นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 7.65 (ประจำเดือนสิงหาคม)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 7/2565 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565) ร่วมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง