กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
30
มี.ค. 65
เจ้าหน้าที่จิตอาสากรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK (Antigen Test Kit) ให้กับผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสากรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมฯ ร่วมอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุข ด้วย ATK (Antigen Test Kit) ให้กับผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกลาง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง