กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
เม.ย. 65
การประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 3/2565 (ประจำเดือนมีนาคม)
เมื่อวันพุธที่ (30 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 3/2565 (ประจำเดือนมีนาคม) โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้บริหารกรมฯ ได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยวิธี Antigen TestKit (ATK) ก่อนการประชุมกรมฯ ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง