"ถิ่นวีรชนคนกล้า  คู่หล้าพระนอน

นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี "

จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 142 กิโลเมตร มีพื้นที่ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 514,000 ไร่ ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้           ติดต่อกับอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี อำเภอท่าช้าง และอำเภออินทร์บุรี