กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28
ก.ย. 66
นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
วันนี้ (28 กันยายน 2566) เวลา 08.00 น. นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 โดยร่วมร้องเพลงชาติ และเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา พร้อมทั้งประดับธงชาติไทย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้นำคณะในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 เรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์" และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือ ประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง