กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

11 สิงหาคม 2565 19

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

03 สิงหาคม 2565 6

ยผ. ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดจนเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล และนายวิฑูรย์ นวลนุกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

20 กรกฎาคม 2565 0

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีพุทธศักราช 2565

NAME LASTNAME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.