กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
19
เม.ย. 65
นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง เขต 7 เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีนายอานนท์ ทองสว่าง โยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายฯ เเละเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลเเละกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ งานตามนโยบายของจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัด ทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงให้คำเเนะนำในการปฏิบัติราชการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เเละโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง